سیاه‌جامگان-نفت‌تهران، تلاش شاگردان میثاقیان برای کسب نخستین پیروزی در مشهد