شهروندان قبل از خرید مستغلات از شهرداری مشهد استعلام کنند