لهجه مشهدی
 • لهجه مشهدی

    مشهدی یکی از لهجه‎های زبان فارسی به شمار می‎آید. نوع خالص آنکه خود مشهدی‎ها با نام «زق» می‎شناسند، سرشا ...

    مشهدی یکی از لهجه‎های زبان فارسی به شمار می‎آید. نوع خالص آنکه خود مشهدی‎ها با نام «زق» می‎شناسند، سرشار از واژه‎های اصیل و کهن فارسی است. این لهجه را در حقیقت عصاره‎ای از فارسی دری می‎دانند و بسیار ...

  ادامه مطلب
 • جستاری در لهجه مشهدی

  بايد اعتبار را به لهجه مشهدي برگردانيم در محضر استاد محمدتقي وحيديان كاميار موهاي سپيد استاد محمد تقي وحي ...

  بايد اعتبار را به لهجه مشهدي برگردانيم در محضر استاد محمدتقي وحيديان كاميار موهاي سپيد استاد محمد تقي وحيديان كاميار، نشان سال‎هاي دور پژوهش اوست. استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي اينك در ...

  ادامه مطلب