کاخ معروف مادرید
  • ۷ پارک و باغ زیبا در مادرید

    در حالی که مادرید یک شهر بزرگ و شلوغ است، هنوز هم فضاهای سبز ، بی سر و صدا ، مناسب برای قدم زدن، دویدن یا ...

    در حالی که مادرید یک شهر بزرگ و شلوغ است، هنوز هم فضاهای سبز ، بی سر و صدا ، مناسب برای قدم زدن، دویدن یا حتی پیک نیک است. در این مقاله برخی از بهترین پارک ها و باغ ها در این  شهر را در اختیار شما قرا ...

    ادامه مطلب