گوگل: در حال حاضر بیشتر وب سایت‌ها از HTTPS استفاده می‌کنند